PROJEKTIPALVELUT

Tarjoamme asiakkaillemme myös projektipalvelua, joka koostuu seuraavista osa–alueista:

 • Projektinjohto

 • Asiantuntijapalvelu

 • Startti- / käyttöönottoapu

Projektinjohto

 • Vastuu projektin toteuttamisesta
 • Laadimme projektisuunnitelman
 • Käytämme yhteistyöverkostoamme kumppaneiden hankintaan
 • Koeajojen suunnittelu ja organisointi
 • Vastaamme osaltamme aikataulun pitävyydestä ja tuloksekkaasta
  projektitoiminnasta sekä talousarvion pitävyydestä

 

Startti- / käyttöönottoapu

 • Testaus- ja koeajo – suunnitelmat

 • Prosessien ”vesiajo”- toimintojen vetovastuu ja aikataulutus

 • Työturvallisuus näkökulma mukana käyttöönotossa

Asiantuntijoidemme kokemus perustuu todellisiin työelämäkokemuksiin.
Olemme vuosien varrella olleet mukana useissa projekteissa sekä monissa muutostilanteissa.

Mikäli tarvitsette kokeneita henkilöitä ”resurssiavuksi”, ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Kartoitetaan yhdessä projektinne tarpeet ja valitaan parhaat osaajamme teidän tueksenne.   

Asiantuntijapalvelu

 • Suunnitteluvaiheessa (esim. lay-out vaiheessa)
  • Käyttövarmuustarkastelut

  • Työturvallisuustarkastelu

  • Käytettävyys- / huollettavuustarkastelu

  • Materiaalitarkastelu

 • Rakennusvaiheessa

  • Työmaan työturvallisuuspalvelut

  • Henkilöstön resurssointi- ja koulutustarvekartoitukset

  • Toiminnanohjausjärjestelmien luominen

 • Prosessivaiheessa

  • Prosessi- ja ”pullonkaula” – analyysit

  • Työturvallisuus- ja työhyvinvointi – palvelut