"SAFE" TYÖTURVALLISUUS JA -HYVINVOINTI

Työpaikan turvallisuutta säätelevät Suomessa monenlaiset lait ja asetukset. Näitä ovat mm perustuslaki, voimassaolevat työsuojelusäännökset sekä tärkeimpänä työturvallisuuslaki (Työnantajan yleiset velvollisuudet: 10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi). Lisäksi yritys voi itse asettaa vaatimuksia omalle toiminnalleen esimerkiksi arvoissaan tai sidosryhmälupauksissaan. Näiden säädösten rikkomisesta seuraa rikos- ja siviilioikeudellista vastuuta sekä moraalista vastuuta.

Yrityksen vastuulla on luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö, organisoida ja kehittää työskentelyä, luoda edellytykset ja kehittää työyhteisön hyvinvointia. Clean and Safen ”Safe – Työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelut” auttaa Teitä saattamaan nämä lakisääteiset asiat kuntoon. Kartoitetaan yhdessä yrityksenne nykyinen tilanne ja laaditaan toimintasuunnitelma, jolla lakien asettamat vaatimukset saadaan täytettyä. Prosessin aikana läpikäydään seuraavia asioita:

 

1 TYÖPAIKAN LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET

  • työsuojelun toimintaohjelman laatiminen
  • lakisääteinen työsuojeluorganisaatio ja sen velvoitteet
  • riskinarviointimenetelmät ja niiden käyttö
  • lakisääteinen vaarojen ja riskien arviointi sekä pelastussuunnitelma
  • tasa-arvosuunnitelma
  • häiritsevän käytöksen kitkeminen

 

2 TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET VELVOITTEET

  • työterveyshuollon lakisääteinen toimintasuunnitelma sekä työnantajan velvollisuudet

Prosessin tuloksena asiakkaalle luodaan organisaatio ja toimintamalli, joiden avulla asiakas pystyy täyttämään edellä mainitut asiat Aluehallintoviraston sekä työterveyshuoltolain edellyttämällä tavalla. Laadimme esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelman sekä autamme työsuojelupäällikköä selviytymään lakien vaatimista vaatimuksista.

Ota rohkeasti yhteyttä kokeneisiin asiantuntijoihimme. Käydään yhdessä läpi yrityksenne tämän hetkinen tilanne ja päivitetään toimintaohjelmanne ajan tasalle.